Station Haacht Buurtspoorwegen / La gare vicinale de Haacht (3 vues).
Photo 3: Christiaan Quistwater (2019)