Tram Station Meersel / Gare vicinale de Meersel (classée)(8 vues).

Photos 1>8: Christiaan Quistwater (2022).