Het geklasseerd tramstation van Tremelo. (6 vues).Photos 1>6: Christiaan Quistwater (2022).