La gare de Hony (7 vues).
Document 1: Guy Hoornaert.
Photos 2: Georgy Lejeune (25 11 1979); 3>7: Christiaan Quistwater (2019).